ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΟΡΟΙ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

 • ΤτεΕ: Τράπεζα της Ελλάδος
 • ΤΧΣ: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 • ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
 • ΑΚΜ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 • ΧΑΑ: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το χρηματικό σύνολο όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παράχθηκαν σε μία χώρα.
  Όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μιας χώρας που παράχθηκαν, αντιστοιχούν σε κάποιο χρηματικό ποσό. Το σύνολο των χρημάτων αυτών, αποτελούν το ΑΕΠ.
  Το ΑΕΠ μετριέται ανά έτος και ουσιαστικά δηλώνει τη συνολική παραγωγική δύναμη μιας χώρας και το άθροισμα της αξίας όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που η χώρα παρήγαγε σε ένα έτος. Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερα.
 • Ανακεφαλαιοποίηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία μία τράπεζα, λαμβάνει χρήματα από έξω (και όχι από δικά της κεφάλαια), για να αυξήσει το κεφάλαιό της.
  Μία τράπεζα για παράδειγμα, για να μπορεί να δανείζει και γενικά να λειτουργεί, χρειάζεται χρήματα. Αυτά τα χρήματα συνήθως τα έχει από τις καταθέσεις των πολιτών.
  Όταν όμως αυτά δεν αρκούν για να συνεχίζει να “πουλάει” τα προϊόντα της, τότε χρειάζεται να γίνει ανακεφαλαιοποίηση ώστε να συμπληρωθούν τα χρήματα που της λείπουν για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, να μην κινδυνεύει να “στερέψει” από μετρητά και να είναι “υγιής”.
  Αν δεν γίνει ανακεφαλαιοποίηση, τότε για να μην πτωχεύσει, μπορεί να αναγκαστεί να κάνει κούρεμα καταθέσεων ώστε να βρει τα χρήματα που της χρειάζονται.
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) είναι μία ενέργεια που κάνει μία εταιρία ώστε να αντλήσει κεφάλαιο.
  Μία εταιρία πχ Α.Ε., που απαρτίζεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών, μπορεί να χρειάζεται κεφάλαιο πχ για επιπλέον επέκτασή της.
  Για να το πετύχει αυτό, αυξάνει στην ουσία των αριθμό των μετοχών της, ο οποίος αυτός επιπλέον αριθμός μετοχών, βγαίνει σε πώληση. Αυτή είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
  Έτσι, κάποιοι αγοράζουν αυτές τις μετοχές και τα λεφτά με τα οποία έγινε η αγορά, πηγαίνουν στην εταιρία, ενισχύοντας έτσι το κεφάλαιό της για πχ τυχόν επέκτασή της, τυχόν επιπλέον ανάπτυξη, απόκτηση τεχνογνωσίας, επενδύσεις, κ.λπ.
  Η αγοραπωλησία πολλές φορές γίνεται μέσω του χρηματιστηρίου, όπου δίνεται έτσι η ευκαιρία σε ευρύ κοινό, να αποκτήσει μετοχές της συγκεκριμένης εταιρίας.
 • Έλλειψη ρευστότητας είναι μία κατάσταση στην οποία έρχονται οι τράπεζες όταν δεν έχουν άμεσα χρήμα – ρευστό.
  Αυτό μπορεί να οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ενώ ο κόσμος έχει καταθέσει τα χρήματά του σε αυτές, όπως είναι λογικό, αυτές τα εκμεταλλεύονται δίνοντάς τα σε δάνεια.
  Έτσι, αν από τα ταμεία της λείπει μεγάλο μέρος από αυτά τα χρήματα επειδή τα δάνεισε, τότε έχουμε έλλειψη ρευστότητας και τα λίγα χρήματα που έχει η τράπεζα, δεν αρκούν ούτε στο ελάχιστο ως αντίκρισμα στις καταθέσεις του κόσμου.
  Αυτό δυσχεραίνει αν ο κόσμος αρχίζει να τραβάει τις καταθέσεις του εκτός τραπεζών.
 • Κούρεμα καταθέσεων είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι τράπεζες παίρνουν ένα ποσό από τις καταθέσεις που έχουν οι άνθρωποι σε αυτές.
  Το κούρεμα καταθέσεων προσδιορίζεται με ποσοστό. Έτσι αν για παράδειγμα είναι 30%, αυτό πρακτικά σημαίνει το εξής: Αν κάποιος έχει 10.000 ευρώ στην τράπεζα, με το κούρεμα, θα του πάρουν το 30%, δηλαδή το ποσό των 3.000 ευρώ.
  Αυτό το κάνουν συνήθως όταν οι τράπεζες χρειάζονται άμεσα χρήματα αφού η χώρα δεν μπορεί να τις στηρίξει κεφαλαιακά και είναι καλύτερα να γίνει αυτό, παρά να κλείσουν.
 • Μετοχές είναι κάποιοι τίτλοι που βγάζει μία επιχείρηση ώστε να αντλήσει κεφάλαιο από αυτούς που τις αγοράζουν.
  Κάθε εταιρία, έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Αυτές λοιπόν, αντιπροσωπεύουν το σύνολο της εταιρίας.
  Όταν κάποιος αγοράσει τέτοιες μετοχές, στην ουσία συμμετέχει, ανάλογα με τον αριθμό που αγόρασε, στα κέρδη της εταιρίας σε ποσοστό που αντιστοιχίζεται εκ του συνολικού αριθμού των μετοχών της.
  Έτσι για παράδειγμα, αν μία εταιρία έχει 100 μετοχές και η κάθε μία στοιχίζει 1 ευρώ, αν κάποιος αγοράσει τις 50, θα πληρώσει 50 ευρώ στην εταιρία (άρα και αυτή θα έχει πλέον διαθέσιμο κεφάλαιο 50 ευρώ) και θα κατέχει το 50% της εταιρίας και των κερδών της.
  Η αγοραπωλησία μικρού μέρους τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από το χρηματιστήριο.
 • Ομόλογα είναι κάποιοι τίτλοι – χρεόγραφα που μπορεί να εκδίδει το δημόσιο ή κάποιοι οργανισμοί – τράπεζες, κ.λπ. ώστε να έχουν άμεση εισροή χρημάτων.
  Τα ομόλογα είναι ουσιαστικά κάποιοι τίτλοι, που βγαίνουν προς πώληση στον κόσμο. Για να τα αγοράσει ο κόσμος και να βγει και αυτός κερδισμένος, του δίνουν κάποιο ποσοστό κέρδους.
  Ο κόσμος αγοράζει τα ομόλογα ώστε να αυξήσει το κεφάλαιό του, με την προϋπόθεση όμως ότι θα του επιστραφούν τα χρήματά του συν το κέρδος που ορίζουν τα ομόλογα, μετά από κάποια χρόνια.
  Έτσι το κράτος βάζει άμεσα στα ταμεία του τα χρήματα που πήρε από την πώληση αυτών, τα χρησιμοποιεί και μετά από χρόνια τα επιστρέφει με προσαύξηση, σε αυτούς που αγοράσανε τα ομόλογα.
  Βέβαια ενέχουν και κάποιο ρίσκο: για παράδειγμα τώρα στην οικονομική κρίση, με το κούρεμα που έγινε, οι άνθρωποι, οι οργανισμοί, κ.λπ. που κατείχαν ομόλογα του δημοσίου χάσανε περίπου τα μισά λεφτά από το κεφάλαιο που “επένδυσαν” αγοράζοντάς τα.
 • Συστημικό είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στην οικονομία και προσδιορίζει στην ουσία ότι κάτι είναι μεταδοτικό.
  Όταν χαρακτηρίζουμε για παράδειγμα την Ελλάδα συστημική στην οικονομία εν καιρό οικονομικής κρίσης, αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως ό,τι κακό συμβεί στην οικονομία της, θα επηρεάσει και τις άλλες χώρες που εξαρτώνται από αυτήν.
  Εξαιτίας του κοινού νομίσματος και άλλων εξαρτήσεων, αν καταρρεύσει οικονομικά, τότε μπορεί να καταρρεύσουν κι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχουν σοβαρά προβλήματα στην οικονομία τους.
  Αυτό είναι το συστημικό, πολύ απλά, το μεταδοτικό.
 • Συστημική τράπεζα είναι η τράπεζα η οποία αν για παράδειγμα καταρρεύσει, τότε θα υπάρξουν συνέπειες και σε άλλες τράπεζες ή και στο κράτος.
  Η συστημική τράπεζα αν πάθει κάτι, τότε οι συνέπειες της μεταδίδονται και αλλού. Είναι με πολύ απλά λόγια δηλαδή, αυτή που αποτελεί “γρανάζι” του συστήματος: αν σταματήσει να δουλεύει τότε θα κάνει κι άλλα “γρανάζια” να σταματήσουν να δουλεύουν. Ο όρος συστημικός αναφέρετε στο μεταδοτικός: ό,τι συμβαίνει σε κάποιον που είναι συστημικός, μεταδίδεται και αλλού, έτσι γίνεται και με τις συστημικές τράπεζες. Οι συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα το έτος 2015 είναι: ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA, EUROBANK.
 • Χρηματιστήριο είναι μία “αγορά” – ένα μέρος στο οποίο ο “απλός κόσμος” μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει μετοχές.
  Στην Ελλάδα, ονομάζεται ΧΑΑ (Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) με έδρα την Αθήνα.
  Διάφορες μεγάλες εταιρίες, έχουν διαθέσει ένα μικρό ποσοστό των μετοχών τους σε αυτό, ώστε να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει τις μετοχές τους. Το κάνουν αυτό ώστε να μπορέσουν να αποκομίσουν κάποιο κεφάλαιο από αυτές, και για διάφορους άλλους λόγους.
  Στο χρηματιστήριο, βρίσκονται πολλές μετοχές διαφόρων εταιριών, όπου, όταν είναι ανοιχτό, ο κόσμος μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές: να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές. Η τιμή της κάθε μετοχής καθορίζεται από την αγορά – πώληση αυτών από το χρηματιστήριο.
  Είναι μία διέξοδος όπου ο κόσμος μπορεί να επενδύσει τα λεφτά του με άμεσο στόχο να τα αυξήσει: αγοράζοντας φθηνά και πουλώντας πιο ακριβά. Αυτό βέβαια δεν είναι μία ασφαλής επένδυση μιας και ενέχει αρκετό ρίσκο.
 • Τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων είναι ένα είδος συστήματος κατά το οποίο η τράπεζα δεν κρατάει όλες τις καταθέσεις ενός πελάτη αλλά μέρος αυτών δίνονται σαν δάνεια σε άλλους πελάτες.
  Αυτό σημαίνει ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια (τα τραπεζικά αποθέματα) είναι μόνο ένα κλάσμα (γνωστό ως ποσοστό αποθεματικών) της συνολικής ποσότητας των καταθέσεων στην τράπεζα.
  Καθώς οι περισσότερες τραπεζικές καταθέσεις αντιμετωπίζονται ακριβώς σαν χρήμα, το τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων αυξάνει την παροχή χρήματος, και έτσι οι τράπεζες ουσιαστικά δημιουργούν νέο χρήμα.
 • Warrants είναι τα λεγόμενα δικαιώματα που αποκτάει κάποιος μέτοχος μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αν συμμετάσχει σε αυτήν.
  Τα warrants είναι στην ουσία κάτι σαν μετοχές, που του δίνουν το δικαίωμα στο μέλλον να μπορεί να αγοράσει κι άλλες μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας που έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σε προνομιακή τιμή.
  Συγκεκριμένα, μπορεί να αγοράσει σε τιμή λίγο υψηλότερη συνήθως από αυτήν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
  Αντίστοιχα τα warrants μπορεί να τα αγοράσει και να τα πουλήσει κανονικά στο χρηματιστήριο ο κάτοχός τους, όπως θα έκανε και με κάποια κανονική μετοχή.